Ingeniørmangel i Nord-Norge

Nord-Norge mangler ingeniører til fagområdene GPS, kart og landmåling !

Vi som i dag jobber med dette som samlet omtales som GEOMATIKK ser at svært få fra Nord-Norge utdanner seg i fagene. Dette ser vi spesielt når vi tilbyr studenter attraktive sommerjobber.

Med 3-årig ingeniør-/bachelor er du sikret jobb med bra startlønn, de fleste før endt utdannelse!

Anlegg og delvis olje-bransjen trenger folk. Alle kommuner, vegvesenet og jordskifterettene trenger flere i dag og behovet vil bare øke.

Her er mulighet med en jobb hvor du er mye ute med praktisk landmåling/GPS, men også ren inne-jobb hvis det er å foretrekke. Med dagens internett og mobilbruk er kart og GPS noe som folk flest har ett forhold til og det trengs flere hoder for å legge til rette for dette.

Det er også gode muligheter å få jobb i egen hjemkommune hvis det er et poeng!

Selve ingeniør-utdannelsen innen Geomatikk skiller seg litt ut med at det er mye praktiske øvelser og arbeidsrelaterte prosjekt i selve studiet. Du er garantert gode sommerjobber i studieperioden.

Pr. i dag er det Høyskolene i Bergen (landmåling og eiendomsdesign) og Gjøvik (Geomatikk) som har det beste tilbudet. Det finnes også muligheter ved UMB/Ås og NTNU/Trondheim på master-nivå.

Bransjen jobber også med å få en bedre utdanningsmulighet i Nord-Norge (Narvik/Bodø).

Til toppen