Sjunkhatten Nasjonalpark merkes

Jordskifteretten er i gang med å merke grensen for Sjunkhatten Nasjonalpark.

Sjunkhatten Nasjonalpark ble vedtatt i statsråd 5. februar 2010. Nasjonalparken har et totalareal på 417,5 km2 og berører Bodø, Fauske og Sørfold kommuner. I ettertid har Fylkesmannen i Nordland levert inn krav til jordskifteretten om grensegangsak for Nasjonalparken.

Etter et oppstarts- informasjonsmøte i mai 2010 er nå jordskifteretten i gang med selve merkearbeidet.


I utgangspunktet skal det settes grensemerker i alle knekkpunkter. I samråd med ønsker fra grunneiere vil det også bli foretatt en fortetting med merker. Det er spesielt aktuelt der vernegrensen går gjennom skog, krysser stier/veier eller at det av andre årsaker er nødvendig å se nøyaktig hvor grensen mellom vern og ikke vern går.

Grensemerkingen ble påbegynt nå i høst 2010 med oppstart i Bostoliskaret. Arbeidet fortsettes til våren 2011 - så snart snøen slipper taket. Den totale vernegrensen er på 165,5 km hvorav 116 km skal merkes. Resterende grense følger vann, elver og kystlinjer.
 

Korsviktind i Sørfold til venstre og utsikt østover fra Heggmotind nedenfor.

    

Til toppen