Lansering av nettsted

Salten jordskifterett vil fra påsken 2010 være på nett. Link til nettsidene (www.domstol.no/jbod) vil være å finne under jordskiftedomstolens nettsider.

Foruten endel statisk informasjon, vil det også legges ut eksempler på avsluttede saker i form av utdrag fra rettsboka og tilhørende kart. Ved hjelp av Jordskifterettenes kartportal kan en blant annet få oversikt over den enkelte jordskifterettes foreliggende saker. 

Sidene vil også bli oppdatert med aktuelle nyheter.

Til toppen