Minneord

Tidligere jordskifteoverdommer Øyvind Strand døde 15. april 2013. En markant person innen jordskiftefaget har dermed gått bort. Det var mange som lærte han å kjenne i løpet av hans lange virke i Jordskifteverket i Nordland.

Øyvind Strand ble født 28.01.1922 i Ballangen, men vokste opp på Nesna i Nordland.

I 1945 giftet han seg med sin Svanhild fra Hareide. De fikk 4 barn sammen.

Etter landbruksskole og artiumskurs i krigsårene startet Øyvind Strand på jordskifteutdanningen ved Norges landbrukshøgskole i 1947. Etter ferdig utdanning i 1950 fikk han jobb som jordskiftelandmåler ved Steigen jordskifterett i Narvik. Etter fire år i Narvik gikk turen til Bodø hvor han fikk jobb som jordskiftelandmåler ved Salten jordskifterett. I 1962 ble Strand tilsatt i stillingen som jordskiftedommer ved Salten jordskifterett.  En stilling han hadde i syv år. Dette var en tid med mange store saker i dette jordskiftesoknet, flere saker som gjaldt vide fjell og utmarksområder. Dette var saker Strand syntes var svært interessante, for det var skogen og fjellet som var hans rike.

I 1969 ble stillingen som jordskifteoverdommer ved Nordland jordskiftedømme ledig. Dette var et naturlig avansement for Øyvind Strand, men han sa flere ganger at han måtte tenke seg om mange ganger før han bestemte seg for å gå over til å behandle ankesaker i stedet for det han oppfattet som et mer pulserende liv ved jordskifteretten.

Stillingen som jordskifteoverdommer hadde han til han gikk over i pensjonistenes rekker i 1988.

Som jordskifteoverdommer var han med på å påvirke utviklingen i Jordskifteverket gjennom nært samarbeid med ledelsen ved jordskiftekontoret i Landbruksdepartementet.                                        Men innenfor jordskiftemiljøet er det nok hans store engasjement som leder i Norges jordskiftedommer- og landmålersamband som blir trukket frem. Dette var jordskiftekandidatenes fagforening, som tok seg av lønns- og arbeidsvilkår, men også den faglige etterutdanningen for alle jordskiftekandidatene i Jordskifteverket. Øyvind Strand ble formann i foreningen i 1969, og satt som leder i åtte år. Dette var en svært spennende tid for kart- og eiendomsforvaltningen i landet. Det oppsto tautrekking mellom Landbruksdepartementet og det nyopprettede Miljøverndepartementet om ansvaret og forvaltningen av kart, i første omgang økonomisk kartverk. Strand så nok for seg et norsk lantmäteri etter svensk mønster, og sto på denne modellen med foreningen i ryggen. Etter flere møter med den ferske miljøvernminister Brundtland, måtte han innse at hun trakk det lengste strået i den saken, og fylkeskartkontorene ble en realitet. Midt i denne kampen var han også så uheldig å brekke lårhalsen etter et fall på isen, men dette hindret han ikke i å delta i møtene i Oslo. Han dro av gårde med nyinnkjøpt skulderveske og krykker, men som sagt uten å oppnå det han mente var riktig.  Hans innsats for foreningen gjorde at han ble utnevnt som æresmedlem.

Kartteknisk forbund, nåværende Geoforum, kom også aktivt på banen i Strand sin formannstid. På den tiden var det Norges jordskiftedommer- og landmålersamband som hadde det norske medlemskapet i FIG (Fédération Internationale des Géomètres) og som alene drev fagtidsskriftet Kart og Plan. Strand så at Jordskifteverket ikke ville bli den sentrale aktøren på kart- og eiendomssiden i fremtiden. Det var derfor nødvendig å få inn samarbeidspartnere både for å ta seg av alle kommisjonene i FIG og ikke minst for å greie å holde fagtidsskriftet gående. Etter til dels harde forhandlinger ble resultatet en samarbeidsavtale som fortsatt eksisterer.

Øyvind Strand var også unikt opptatt av at Jordskifteverket måtte følge med i tiden, og til enhver tid tilby oppdaterte løsninger på nye problemstillinger ved utnytting av eiendommer. Det var derfor helt naturlig at han ble medlem i et bredt sammensatt utvalg som ble oppnevnt av Landbruksdepartementet for å lage en NOU med forslag til ny jordskiftelov (NOU 1976 : 50). I utvalget var han den som hadde erfaring med jordskifte i praksis. Dette var et arbeid han la ned et stort engasjement i. Resultatet av dette ble jordskifteloven av 1979, som fortsatt er gjeldende jordskiftelov.

De som har jobbet sammen med Øyvind Strand minnes ikke bare den engasjerte og dyktige fagmannen innen jordskifte, men også en person som hadde stor respekt for partene og som behandlet alle på en skikkelig måte. Aller best likte han seg sammen med partene når de under arbeidet i marka tok seg tid til å fyre opp kaffebålet.

Vi kolleger lyser fred over Øyvind Strands minne.

Øyvind Strand

Til toppen