Nedlegging av planoverganger på Nordlandsbanen

Jordskiftesak  for  nedlegging av planoverganger på Mjønes avsluttet.

Anleggsarbeid for ny sjøveg 

Bildet viser P-plassen ved enden av den nye sjøvegen på Mjønes, og den nye kulvert over Mjøneselva. Naustområdet på Mjønes ligger utenfor bildet til høyre.
Bildet er tatt av Egil Revhaug.
 


Salten jordskifterett avsluttet den 15. februar 2012 en sak på Mjønes utenfor Bodø, der to usikrede private planoverganger på Nordlandsbanen ble nedlagt.

Gjennom denne jordskiftesaken får Jernbaneverket fjernet to farlige overganger på Mjønes. Grunneierne og en rekke nausteiere har fått lagt ut alternativ og trygg veg til sjøen. Jernbaneverket tar på seg kostnadene med anlegget av den nye vegen. Vegen vil i utgangspunktet være åpen for allmenn ferdsel ned til Mjøneselva.

I forbindelse med saken er alle grensene i naustområdet på Mjønes gått opp, og grenser og rettigheter for i alt 18 nausttomter er formalisert og beskrevet. Det ble også ordnet opp i en del uheldige eiendomsforhold ved grensejusteringer og sammenføyninger.

Det er gitt bestemmelser for den nye sjøvegen, og retten har etablert et veglag, der alle brukere av vegen er medlemmer.

 

Saken ble også omtalt i Avisa Nordland lørdag 5. februar 2012.

Til toppen