Ny butikk i Valnesfjord

Den nye Coop-butikken i Valnesfjord skal bygges på andre siden av veien enn dagens butikk. Jordskifteretten bidro til å avklare eiendomsforholdene slik at planene kunne realiseres.

Gammelbutikken

 

Partene fikk i denne saka tilbud om å løse problemene med rettsmekling. Ved en slik prosess søker man å oppnå enighet gjennom forhandlinger og på den måten få en løsning som partene bidrar til selv. Metoden har den fordel at rettsmekler kan holde særmøter med en av partene omgangen om nødvendig. Videre åpner mekling for muligheten til å utvide tvisteområdet hvis dette kan bidra til en totalt sett bedre løsning.

Foruten grensene for eiendommen som Coop skulle kjøpe, ble også alle grensene rundt en naboeiendom fastsatt. I tillegg ble en strekning mellom 2 av de øvrige partene rekonstruert. Disse grensegangene bidro til å styrke eiendomsforholdene og til en oppgradert matrikkel i området uten nevneverdige merkostnader for partene.

Jordskiftesaka inneholdt ellers avløsning av en vegrett, oppretting av en adkomstrett, avslutning av et festeforhold og sletting av seksjonsnummer.

Jordskiftekartet kan sees her i JPG-format.

Se Saltenpostens omtale av saka 7.12.2013

 

Til toppen