Omtalte jordskiftesaker

Noen jordskiftesaker har vært gjenstand for avisinnlegg i Avisa Nordland tidligere i år.

Jordskifteretten, i likhet med hele rettsapparatet i Norge, må ha tillit i befolkningen. Uavhengighet, Rettssikkerhet og Tillit er tre nøkkelord for domstolene.

Av den grunn blir blant annet enkeltsaker ikke kommentert offentlig, men for spesielt interesserte har vi her lagt ut rettsbøkene fra de aktuelle sakene som var grunn for leserinnleggene.

Rettsbok fra sak:
Hals, Saltdal kommune
Nordfjordnes, Rødøy kommune

Til toppen