Sjunkhatten nasjonalpark/ Dávga suoddjimpárkka

Grensene for Nasjonalparken er nå ferdig merket.

 

Sjunkhatten
Fjellet Sjunkhatten har gitt navn til Nasjonalparken.

Nasjonalparken ble fastsatt ved kgl.res. 5. februar 2010. Den dekker et totalareal på ca. 420 km² , hvorav ca 40 km² er sjøareal fordelt på de tre Salten kommunene: Bodø, Fauske og Sørfold. Vernemyndighetene krevde grensegangsak i mars 2010 -  saksnr. 1800-2010-0002.

Selve merkearbeidet ble påbegynt senhøsten 2010, men i hovedsak utført i 2011 og 2012.

Det er krevd inn sideutgifter i denne saken og mye av det er brukt til å lønne arbeidshjelp. Her har vi i to somre ansatt sommerhjelp i form av 2-års Geomatikk-studenter fra HIB (Høgskolen i Bergen) og HIG (Gjøvik).

Statistikk: Det er merket og målt 120 km grense med i alt  220 grensemerker. 210 eiendommer med tilsammen 350 personer er involvert som parter i saken.

Her ligger link til kartet og til rettsbokutdrag med grensebeskrivelse.

Link til forskrifter (Lovdata).

Sommerstudenter
Studentene er godt fornøyd med sommerjobb ved Salten jordskifterett.
Fv. Nicolay Bergli Alexandersen (UiT/juss), Tom Jørgen Omdal (HIB) og Rune Svarva (HIG).

Denne saka var omtalt i SaltenPosten 16. januar 2014.

Til toppen