Småkraftverk - grenser og eiendomsforhold

Jordskifteretten avklarer grenser og eiendomsforhold ved utbygging av småkraftverk

Salten jordskifterett avsluttet forrige uke (uke 44) grensegangsak i Dønsåga mellom gårdene Lien og Veggen ved Tømmerneset i Hamarøy kommune.

I forbindelse med planer om utbygging av elva Dønsåga oppsto det uenighet mellom eierne på Lien og eierne på Veggen om grensa mellom gårdene. Jordskifteretten kom i sin dom fram til at gårdsgrensa følger Dønsåga til fjells, går rett over Dønsågvatnet, og videre opp på høyfjellet til kommunegrensa mot Steigen.

 Salten jordskifterett har de siste årene behandlet flere saker om eierforholdene i mindre elver. Dette er saker som kommer opp på grunn av planer om utbygging av elvene.

I Musken i Tysfjord kommune klarlegger jordskifteretten for tiden grensene ved Ruossevaggelva, en sideelv til Muskenelva. Etter flere befaringer, der man har funnet noen av de gamle grensemerkene, ser det nå ut til at grunneierne blir enige om hvordan grensene går mot Ruossevaggelva.

Ytterligere informasjon kan fås ved å kontakte jordskifteretten. På forespørsel kan dom og grensekart for grensa mellom Veggen og Lien tilsendes.

 
Til toppen