Stor jordskiftesak avsluttet på Fikke i Hamarøy

Salten jordskifterett avsluttet denne sommeren en stor jordskiftesak på gården Fikke i Hamarøy.

   
 

I løpet av saken, som startet i 2007, har mesteparten av eiendomsgrensene og rettighetsforholdene på gården blitt gjennomgått.

Et areal på om lag 5000 daa (5 km2)  har vært under jordskiftebehandling, og i alt 18 km med grenser er oppgått, avmerket og kartfestet for ettertiden.

Totalt 52 grunneiere har vært involvert i saken.

Grensene mot nabogårdene Bjørnvåg og Egedal ble klarlagt. Mellom Fikke og Egedal var det tvist om eiendomsretten til Orøya i Hamsundpollen. Jordskifteretten kom i sin dom til at Orøya tilhører Fikke.

 
     
Til toppen