Stor jordskiftesak startet opp på Røst

I forbindelse med utvidelse av Røst lufthavn har Avinor AS krevd jordskiftesak ved Salten jordskifterett.

Saken går ut på å klarlegge alle eiendomsgrenser og rettigheter inn mot flyplassen. Jordskifteretten skal sørge for fradeling av arealene som benyttes til flyplass. Dessuten må retten fastsette hva Avinor AS skal betale for arealene de overtar fra de private grunneierne, dersom partene ikke blir enige om erstatningsbeløpene.  

Ved klarleggingen av eiendomsgrensene vil det gamle utskiftningskartet over utmarka på Røst fra 1951 bli sentralt. Hele utmarka på Røst, som var et felleseie, ble delt i teiger mellom eierne på 50-tallet. I den forbindelse ble det laget kart over de nye grensene. Under befaring på Røst de siste dagene i april ble en god del grensemerker i de gamle grensene funnet og innmålt. Overingeniør og landmåler ved Salten jordskifterett, Karl Skålbones, vil ut fra disse målingene kunne innpasse de gjeldende eiendomsgrenser i dagens kart med god nøyaktighet.

Til toppen