Tuvaeiendommen inn i matrikkelen

Sameiet innerst i Glimma i Hamarøy kommune, har lenge ligget umatrikulert. I en jordskiftesak har forholdene rundt eiendommen, inkludert den samiske bosetningen fått sin endelige avklaring. Når saka er rettskraftig sendes krav om matrikkelføring til Hamarøy kommune. Eiendomsgrensene vil da bli offentlig tilgjengelig og kan sees blant annet på nettstedet www.SeEiendom.no

Les mer på Lokalavisa NordSalten.

Tuvaplassen

Til toppen