Om Sør-Rogaland jordskifterett

Sør-Rogaland jordskifterett er en spesialdomstol for fastsetting og endring av rettsforhold knyttet til fast eiendom.

Domstolen, som har tilhold i Stavanger, har seks ansatte: to jordskiftedommere, to overingeniører og to saksbehandlere.

Våre kontorer er lokalisert i 2.etg i Gartnerveien 4, Hillevåg

Inngang ved siden av Jula.

 

 

 

 

Til toppen