Ansatte

Dommere 

  • Jordskifterettsleder / jordskiftedommer Trond Berge
  • Jordskiftedommer Torbjørn Hjartåker

Ingeniører

  • Overingeniør Lars Tore Gustavsen
  • Avdelingsingeniør Tor Martin Norland

Saksbehandlere

  • Førstekonsulent Anne Lise Ikdal
  • Konsulent Åse Kari Haddeland

 

Til toppen