Om jordskifterettene

Illustrasjonsbilde urbant jordskifte
Jordskifte brukes også i byer og tettsteder.

Jordskifterettene er særdomstoler som arbeider med saker etter jordskifteloven.Se oversikt over jordskifterettene.

.

Til toppen