Innsyn

På disse sidene finner du saksarkiv for jordskifterettene, kartportal og informasjon om større pågående saker ved Sunnmøre jordskifterett.

 

Jordskifterettenes saksarkiv innholder nesten alle ferdigbehandlede saker. Her kan du søke på eiendom (gårds- og bruksnr), og du vil få fram alle arkiverte saksopplysninger. Dataene kan være mangelfulle. Ta derfor kontakt med din lokale jordskifterett dersom gårdsnummer ikke finnes i lista, eller hvis mer informasjon ønskes.

Saker under behandling er ikke søkbare i arkivet, men i Kartportalen.

Saksarkivet inneholder ikke saker sluttet inneværende år, saker som ligger i ankedomstol og enkelte andre saker som ikke er flyttet fra administrasjonsprogrammet til saksarkivet. Rettskraftige saker inneværende år inneholder foruten saksopplysninger, også rettsbok og kart, der dette er utarbeidet.

Link til innsyn: https://www.domstol.no/jordskifterettene/karttjeneste/

Til toppen