Jordskiftelenker

Nyttige lenker i en jordskiftesak.

Eiendomsinformasjon og annet jordskifterelatert

Digitalarkivet

Kartverket

Normaler for landbruksveger (Landbruks- og matdepartementet)

Gårdskart

Arkivverket

Matrikkelutkastet av 1950 (ca. 85 000 lister over fast eiendom).

Den virtuella floraen (om svensk flora, også med norske navn).

Skog.no (Norges skogeierforbund)

Beiterett (Norsk sau og geit)

Norske lovkilder

Norske lover (lenke til lovdata.no)

Norske forskrifter (lenke til lovdata.no)

Norsk Lovtidende (lenke til lovdata.no)

Nye høyesterettsdommer (lenke til lovdata.no)

Nye lagmannsrettsdommer (lenke til lovdata.no)

Norges Offentlige Utredninger (NOU), lenke til regjeringen.no

Proposisjoner til Stortinget (lenke til regjeringen.no)

Innstillinger til Stortinget (lenke til regjeringen.no)

Oversettelser

Plan- og bygningsloven (regjeringen.no)

Domstolloven (pdf)

Til toppen