Når jeg skal i retten

Det er mange mennesker som møtes i en rettssak og alle har sin rolle i domstolens arbeid med å avvikle saken.

www.domstol.no finner du nærmere opplysninger om aktørene i retten og den rolle den enkelte har i saken

Til toppen