En liten innføring...

Velkommen!

Disse sidene gir deg en bakgrunn for og innføring i arbeidet som jordskiftemeddommer. Skjønnsmedlemmer i jordskifteretten vil også kunne finne nyttig informasjon på disse nettsidene.

Her kan du lese mer om rettssystemet og hvordan jordskifteretten arbeider. I tillegg ser vi på hva som foregår før, under og etter et rettsmøte. Du kan også få noen praktiske råd og ta noen enkle kurs for å øke din kunnskap som meddommer i jordskifteretten.

Til toppen