Veiledninger

Veiledning for lekdommere i jordskifte

Meddommer og skjønnsmedlem i jordskifte (pdf bokmål)

Meddommar og skjønnsmedlem i jordskifte (pdf nynorsk)

Mielduopmár ja árvvoštallanláhttu Eanariekti (pdf samisk)

Informasjon til arbeidsgiver

Dette skrivet gir informasjon til arbeidsgiver om din rolle som meddommer og hvilken betydning dette har. Print gjerne ut og gi til din arbeidsgiver.

Til toppen