Praktiske tips

Jordskiftedommeren prøver gjerne å orientere om forventet tidsbruk og andre praktiske spørsmål i innkallingen. Men det er ikke alltid det er like lett å forutse hvordan en sak vil utvikle seg.

Her er noen praktiske tips:

- Noen jordskiftesaker er enkle og kan være unnagjort med ett rettsmøte som varer noen timer. Andre saker kan være mer kompliserte og har flere parter, og går over lengre tid. Det er da nødvendig med flere møter.

- Ofte er det aktuelt med befaring allerede første dag i en jordskiftesak. Du bør derfor ta med deg gode sko eller støvler. Det hender at regnet pøser ned når retten og partene skal ut i terrenget. Da er det godt med varme og regntette klær.

- På lengre turer kan det være greit å ta med seg en matpakke og termos, fordi en kafe eller kantine ikke alltid er tilgjengelig.

Til toppen