Slik fungerer rettssystemet

Meddommerordningen har røtter tilbake til middelalderen. I dette punktet ser vi på prinsippene bak ordningen, og betydningen av meddommere i jordskifteretten. Her finner du også en oversikt over de ulike rettsinstansene i jordskiftesaker. Deretter ser vi på ulike sakstyper og hvilke saker meddommerne deltar i.

Til toppen