Rettssystemet

Meddommerordningen har røtter tilbake til middelalderen. Her presenteres prinsippene bak ordningen, og betydningen av meddommere i jordskifteretten. Her får du også oversikt over de ulike rettsinstansene i jordskiftesaker, ulike sakstyper og hvilke saker meddommerne deltar i.

Til toppen