Sakstyper

Det er tre hovedtyper saker i jordskifteretten. Disse er klarlegging av uklare eiendoms- og bruksrettsforhold, omforming av eiendom og rettigheter, og skjønn.

Til toppen