Sammensetning av retten

Jordskiftedommeren oppnevner meddommere fra utvalget til den enkelte sak.

En jordskiftesak behandles i utgangspunktet av en jordskiftedommer. I tillegg deltar to jordskiftemeddommere dersom en av partene krever det eller jordskifteretten selv mener det er nødvendig. I svært kompliserte saker kan det kreves at retten settes med fire meddommere.

Rettsendrende saker som ankes fra jordskifterettene til lagmannsretten, behandles av en jordskiftelagdommer og to jordskiftemeddommere i lagmannsretten. Rettsfastsettende ankesaker (for eksempel tvister) behandles av tre fagdommere.

På denne nettsiden finner du en nærmere beskrivelse av rettens sammensetning i jordskifteretten og i lagmannsretten.

Til toppen