Aktuelt

Nye jordskifteretter fra 14. juni

Fra og med 14. juni 2021 er antallet jordskifteretter redusert fra 34 til 19. Det vil imidlertid fortsatt være rettssteder der det til nå har vært domstoler. Endringen skal tilrettelegge for sterkere fagmiljøer og bedre ressursutnyttelse.

Nå kommer de nye jordskifterettene

I april ble tingrettene slått sammen. Nå er det jordskifterettenes tur. Frem til nå har det vært 34 jordskifteretter. De blir nå slått sammen til 19 domstoler med 34 rettssteder.

Bruksordning for veg

Bruksordning på vei er en stor og økende sakstype i jordskifterettene. Under finner du en ny veileder for advokater og parter som ønsker mer informasjon om denne sakstypen.

Artikkel om jordskifte

Artikkel: "Effects of Land Consolidation in Norway", skrevet av  Helen Elisabeth Elvestad og Per Kåre Sky.

Digital post i jordskiftesakane

I andre kvartal 2020 fikk advokatene tilgang til Aktørportalen for saker som behandles av jordskifteretten. Det arbeides med å utvide Aktørportalen slik at selvprosessederende parter kan ta i bruk portalen. Fra andre kvartal 2020 tok jordskifteretten og øvrige domstoler, i bruk posten sin tjeneste med digital signatur. Jordskifterettene har nå mulighet til å sende dokument slik at du kan signer...

Podkast om jordskifteretten

Hva driver egentlig jordskifteretten med? I denne episoden av Dommerpodden forteller  jordskifteleder Svein Dag Midtsund og jordskiftelagdommer Trond Magne Movik om hvordan jordskifterettene arbeider.

Hvor styrende skal en megler være?

Partene er eksperter på egne liv, men jordskifterettens meklere er eksperter på eiendom. Det sier jordskiftedommer Olav Johansen, som våren 2018 gjennomførte master i konfliktmegling ved universitetet i København

Skogskifte for 223 eiendommer

Etter 147 rettsfastsettende vedtak, to rettsforlik og to tvister er fastsatt er sak «Hof vestside» ved Glåmdal jordskifterett nå rettskraftig.

Rapport om felles domstolledelse

Trøndelag Forskning og utvikling har laget en rapport om erfaringer med felles ledelse i jordskifteretter. Rapporten finner du her,

Feirar jubileum med ny bok

Høgskolelektor Leiv Bjarte Mjøs med antologien ”Areal og eiendomsrett”, som markerar hundreårsjubileet til Norges Jordskiftekandidatforening.

Til toppen