Artikkel om jordskifte

Artikkel: "Effects of Land Consolidation in Norway", skrevet av  Helen Elisabeth Elvestad og Per Kåre Sky.

Du kan lese artikkelen her

Til toppen