Bruksordning for veg

Bruksordning på vei er en stor og økende sakstype i jordskifterettene. Under finner du en ny veileder for advokater og parter som ønsker mer informasjon om denne sakstypen.

I tillegg finner du også flere eksempel-vedtekter. Veilederen gir oversikt over noen aktuelle problemstillinger knyttet til denne type bruksordning samt en skjematisk oversikt over saksgangen i jordskifteretten. Det gis også en  oversikt over alternative organisasjonsformer og annen bakgrunnsrett.

Veileder om bruksordninger for veg

 

 

Til toppen