Digital post i jordskiftesakane

landmåling i jordskiftesak

Snart skal jordskifterettane slippe å handtere store manuelle postsendingar. Målet er at dei skal ta i bruk Aktørportalen i 2019

https://www.domstol.no/globalassets/upload/internett_fillister/da/publikasjoner/rett-pa-sak/2019/rett-pa-sak-nr2-oppslag.pdf#page=7

Til toppen