Digital post i jordskiftesakane

landmåling i jordskiftesak

I andre kvartal 2020 fikk advokatene tilgang til Aktørportalen for saker som behandles av jordskifteretten.

Det arbeides med å utvide Aktørportalen slik at selvprosessederende parter kan ta i bruk portalen.

Fra andre kvartal 2020 tok jordskifteretten og øvrige domstoler, i bruk posten sin tjeneste med digital signatur. Jordskifterettene har nå mulighet til å sende dokument slik at du kan signere digitalt.

Til toppen