Frå student til jordskiftedommar

Eigedomsfag-studentar fikk møte partar og prosessfullmektigar ute i felten saman med jordskifteretten på Lillehammer.

Les meir om innføringa studentane fikk i domstolmagasinet Rett på sak nr. 4/2017

Til toppen