IT-systemene nede på enkelte datoer

Ilustrasjon PC i bruk.
Domstolenes IT-systemer er utilgjengelige enkelte dager våren 2021. Spesielt må Aktørportalens brukere merke seg disse datoene.

I tidsrommet 9. april til 15. juni skal tingrettene og jordskifterettene slås sammen til færre rettskretser og jordskiftesogn. I de periodene sammenslåingen skjer vil IT-systemene i domstolene være utilgjengelige både for domstolene og eksterne aktører.

Dette betyr at Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, Oslo byfogdembete og jordskifterettene i praksis vil være stengt de dagene IT-systemene er nede.

Svært få rettssaker vil bli gjennomført. Domstolene har heller ikke tilgang til e-post. Sentralbordet vil være åpent, men kommunikasjonen mellom domstolene og aktørene via Aktørportalen og Justishub vil ikke fungere.

Dette er datoene der IT-systemene til domstolene vil være nede:

  • 9.-11. april
  • 22.-25. april
  • 28.-30. mai
  • 10.-13. juni

Nedetiden starter kl. 16.00 den første dagen og varer til midnatt siste dag.

For brukere av Aktørportalen

Hvis du har frister i noen av disse tidsrommene må du sende inn dokumentene/sakene før nedetiden starter. Om noe må sendes inn under nedetiden, så kan dokumenter til domstolene sendes via sikker filoverføring. Sikker filoverføring er kun en løsning som skal benyttes ved hasteoversendelser og for fristavbrytelse i den annonserte nedetiden. Les mer om sikker filoverføring på Aktørportalen sine sider.

Vær oppmerksom på at du må laste opp dokumentene i Aktørportalen etter nedetiden. Ta kontakt med domstolen på telefon ved problemer eller ved dokumentoversendelse som haster.

Når nye rettskretser innføres får de aller fleste domstolene nye navn. Det betyr at også saksnumrene vil bli nye, da saksnumrene inneholder et kortnavn som refererer til hvilken domstol saken går i. Det vil i tillegg være et kortnavn som refererer til hvilket rettssted saken går i.

For brukere av Aktørportalen betyr dette følgende endringer:

  • Alle sakene dine i Aktørportalen får nye saksnummer.
  • Alle gamle kladder fra før 9. mars blir slettet - dette gjelder alle kladder mot alle domstolene i Norge. Disse må du sende inn før 7. april kl. 15:00 for å ikke miste dem. Dette fordi kladdene inneholder gamle saksnumre.

For journalister

Det vil ikke vil bli publisert avgjørelser og tiltaler i pressemappen mens det er nedetid.

Se eventuelt mer informasjon på domstolenes egne nettsteder.

Nye rettskretser - færre domstoler

Dagens 60 tingretter slås sammen til 23. Dagens 34 jordskifteretter slås sammen til 19. Hvilke rettssteder og kommuner som hører til i de nye rettskretsene kan du se i denne tabellen for tingrettene (pdf) og i denne tabellen for jordskifterettene.

Dette er tidspunktene som sammenslåingene:

12. april: Ikrafttredelse for Trøndelag tingrett og Søndre Østfold tingrett

26. april: Ikrafttredelse for ny rettskrets i øvrige tingretter

31. mai. Ikrafttredelse for Trøndelag jordskifterett og Oslo og Østre Viken jordskifterett

14. juni: Ikrafttredelse for nytt jordskiftesogn for øvrige jordskifteretter.

Les mer om de nye domstolene

Til toppen