Kurs for meddommere i jordskifteretten

Nær halvparten av meddommerne i Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett møtte på kurs.

1. januar 2017 startet en ny periode for meddommere ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett. Gjennom tre kurskvelder i Haugesund, Stord og Skånevik , møtte 69 av 154 meddommere  for å vite mer om det nye vervet.

På kurset ble det gjort greie for hvordan meddommerne blir involvert i saker for jordskifteretten, og kom inn på blant annet disse punktene:

-          Organisering av jordskifteretten

-          Meddommerens rolle og medvirkning i gjennomføringen av en sak

-          Gangen i et rettsmøte

-          Teknisk utreder sin rolle

Evaluering fra kurset viser at meddommerne er veldig fornøyd med gjennomføringen og at de opplevde kurset som nyttig:

"God generell innføring i jordskifterettens oppgaver."

"Funksjonane til jordskifteretten blei presentert på ein god måte. Særs informativt. Det same vil eg seia om forklaring av oppgavene for meddommarar i Jordskifteretten og skjønnsdommarar."

"Fint å få vite hva dette går ut på."

Les mer om meddommere på jordskifte.no

Bilde fra meddommersamling

Til toppen