Mykje areal har ukjend eigarstatus

Det er store utmarksareal på landsbasis som har ukjend eigarstatus.

Der er ikkje registrert gards-og bruksnummer i matrikkelen, og ein har difor heller ikkje lett tilgjengeleg informasjon om eigar. I 2012 vekte rapporten «Arealstatistikk: Eiendommer og utmark» oppsikt fordi det kom fram at mykje av utmarksarealet her i landet er «eigarlaust».
Les hele artikkelen i Rett på sak nr. 4, 2018

Til toppen