Skogskifte for 223 eiendommer

Etter 147 rettsfastsettende vedtak, to rettsforlik og to tvister er fastsatt er sak «Hof vestside» ved Glåmdal jordskifterett nå rettskraftig.

Arbeidet med saken har vært svært omfattende og krevende. Skiftefeltet omfatter cirka 80.000 dekar, hvorav cirka 71.500 dekar er produktiv skog. Ved avslutning var det 223 eiendommer i saken.

Gjennom saken har retten klarlagt eiendomssituasjonen før skiftet. Dette har resultert i 147 rettsfastsettende vedtak, to rettsforlik og to tvister er fastsatt ved dom.

 

Den komplekse eiendomssituasjonen i skiftefeltet gjorde skifteplanleggingen krevende. Det er til sammen 186 eiendommer som er fysisk berørt av vedtatt skifteplan. Til sammen er seks jordsameier er oppløst og tre personlige sameier er delt.

Antall teiger er redusert fra 782 til 358, og grenser er redusert fra 870 km til 520 km. Reduksjonen tilsvarer avstanden fra Hamar til Trondheim.

Ny eiendomssituasjon ga 109 kilometer med nye skoggrenser som ble merket og målt feltsesongen 2017.

Som en del av saken skal det fastsettes ny andelsfordeling med vedtekter for de private vegene i skiftefeltet. Dette behandles i 19 delsaker og omfatter til sammen 75 kilometer med veg.

Jordskiftedommer Rune Krok har administrert jordskifteretten og alle ingeniører og saksbehandlere ved Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett har bidratt aktivt i saken. I tillegg har landskonsulenter i GIS og skogfag hatt en viktig rolle i forbindelse med klarlegging av grunnlaget før skifte.

-          For Glåmdal jordskifterett er det en stor milepæl at saken nå er rettskraftig, sier Krok.

Til toppen