Gevinster ved jordskifte

Illustrasjonsbilde gevinster med jordskifte

Disse sidene gir oversikt over og eksempler på de store gevinstene jordskifte gir brukerne og samfunnet. 

Samfunnet har stor nytte av å ha en hensiktsmessig eiendomsstruktur, et velfungerende og korrekt eiendomsregister og avklarte rettsforhold for eiendommer.

Bedre utnytting av eiendommer

Jordskifteretten løser problemer ved bruk og utnytting av eiendommer. Dette kan gi en privatøkonomisk gevinst, fordi eiendommene blir mer kostnadseffektive. Det gir også en psykososial gevinst, siden det å være involvert i en rettslig uavklart tvist kan være negativt for livskvaliteten.Løsningene gir i tillegg ofte en gevinst for miljøet, fordi de tar hensyn til naturen, sosiale forhold og estetikk.

Tvister og skjønn

Retten løser rettslige tvister og avholder skjønn knyttet til fast eiendom. Sakene gjennomføres etter samme prinsipper som i de ordinære domstolene.

Rettslige avklaringer

Jordskifteretten sørger for rettslige avklaringer i tilfeller hvor det ikke er erklært tvist, men berørte parter ønsker å få fastslått den rettslige situasjonen.

Grensemerking og matrikkel

I tillegg utfører jordskifteretten som del av sakene, grensemerking, innmåling og kartlegging. Retten rapporterer til kommunal matrikkelmyndighet og bidrar dermed til korrekt offentlig eiendomskartverk.