Eiendom med flere eiere

Saken gjaldt deling av en eiendom i Asker med flere eiere.

Hva var problemet?

En eiendom som ligger 1km fra Asker sentrum, ble overtatt av flere søsken etter sine foreldre. Arvingene var uenige om når eiendommen som var regulert til boligformål, skulle utbygges. Det var dessuten uenighet om hvor store eierandelene de ulike eierne hadde i sameiet.

Hva ble løsningen?

Det ble inngått rettsforlik om sameieandelene.  I tillegg inngikk partene en avtale om prinsipp for fordeling av arealer, forskuttering av kostnader til infrastruktur og adkomstrettigheter mv. Gjennom jordskiftesaken ble eiendommen delt i samsvar med partenes sameieandel og formålsgrenser i reguleringsplan. Det er i praksis 12 boligtomter som "frigjøres" ved at sameiet oppløses. Med en estimert tomteverdi på kr 3-4 millioner, er det totalt omlag kr 42 millioner som ble realisert.