Forbedre boligvei

Illustrasjonsbilde, løsningen i saken
Utsnitt av kart etter saken var ferdig behandlet.

På disse sidene finner du eksempler på hvordan et jordskiftetiltak har løst et problem med positive utslag for alle involverte

Opprusting av felles privat boligveg i Bergen

Hva var problemet?

En privat boligvei i Bergen var trafikkfarlig og hadde stort behov for opprusting.

Hva ble løsningen?

Det ble stiftet bruksretter for nødvendige veiutvidelser. Videre ble eierne av de 10 boligene langs veien pålagt å investere til sammen kr 1 million i nødvendige tiltak. Salgsverdien på hver av eiendommene steg med ca. kr. 200 000 kroner. Det gir en total verdiøkning på 2 millioner kroner for eiendommene.