Jordskiftelenker

Nyttige lenker i en jordskiftesak.

Digitalarkivet

Kartverket

Normaler for landbruksveger (Landbruks- og matdepartementet)

Gårdskart

Arkivverket

Matrikkelutkastet av 1950 (ca. 85 000 lister over fast eiendom).

Den virtuella floraen (om svensk flora, også med norske navn).

Skog.no (Norges skogeierforbund)

Beiterett (Norsk sau og geit)

Norske lovkilder

Norske lover (lovdata.no)

Norske forskrifter (lovdata.no)

Norsk Lovtidende (lovdata.no)

Nye høyesterettsdommer (lovdata.no)

Nye lagmannsrettsdommer (lovdata.no)

Norges Offentlige Utredninger (NOU), lenke til regjeringen.no

Proposisjoner til Stortinget (regjeringen.no)

Innstillinger til Stortinget (regjeringen.no)

Oversettelser til engelsk

Plan- og bygningsloven (regjeringen.no)

Domstolloven (pdf)

Til toppen