Publikasjoner

Nedenfor er pdf-versjoner av publikasjoner. Trykksakene kan bestilles via jordskifteredaksjonen@domstol.no 

Veileder om bruksordning for veg

Veileder om bruksordninger for veg (2019)

Gevinster ved jordskifte (2018)

Jordskifteretten - en problemløser for eiere og brukere av fast eiendom

Meddommer i jordskifteretten

Se lenke til brosjyre på siden for jordskiftemeddommere

Annet

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte (1999)
Rapport, 50 sider, A4-format. Offentlige institusjoner kan bestille trykt utgave fra departementenes nettsted

Oppgi publikasjonskode: M-0728 B  

 

 

 

 

 

 

Til toppen