Saksarkivet

Saksarkivet inneholder ferdigbehandlede saker fra alle jordskifterettene. Søk på eiendom (gårds- og bruksnummer), og få alle arkiverte saksopplysninger. Vær obs på feil i løsningen, se nedenfor.

Lenke til saksarkivet

http://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/kommunelist.wc?ID

Feil i løsningen

1. Kommunesammenslåinger og matrikkelendringer foretatt etter 31. 12. 2017 er ikke tatt hensyn til i saksarkivet. Alle visninger benytter derfor kommuner og eiendomsnummer
slik status var i 2017.

2. Følgende er ikke med

  • Saker som ikke er avsluttet (finnes i Karttjenesten)
  • Saker under ankebehandling i en lagmannsrett
  • 1. januar 2016 fikk jordskifterettene nytt saksbehandlingssystem. Saker som avsluttes der vises ikke. Kontakt jordskifteretten om disse.

3. Kommunenavn med Æ, Ø eller Å faller ut av søkeresultatet i nettleseren Internet Explorer. Bruk andre nettlesere.

4. Hvis du ikke finner gårdsnummeret eller opplysningene virker mangelfulle, kontakt din jordskifterett.

 

 

Til toppen