Statistikk

Jordskifterettenes statistikk over saksavviklingen viser antall behandlede saker, antall nye saker og foreliggende saker. Videre viser statistikken saksbehandlingstid.

Du finner statistikken på www.domstol.no/statistikk.

Til toppen