Innsyn

På disse sidene finner du avgjørelser, kart og statistikk fra jordskifterettene.

Jordskifterettenes saksarkiv

Inneholder nesten alle ferdigbehandlede saker. Her kan du søke på eiendom (gårds- og bruksnummer), og du vil få fram alle arkiverte saksopplysninger. Informasjonen kan være mangelfull. Kontakt derfor din lokale jordskifterett dersom gårdsnummeret ikke finnes i lista, eller for mer informasjon.

Saksarkivet inneholder alle ferdigbehandlede saker i jordskifterettene, men med følgende unntak:

  • Saker i jordskifterettene som ennå ikke er avsluttet (disse finner du i Karttjenesten)
  • Saker som er under ankebehandling i lagmannsrettene vises ikke i saksarkivet
  • Fra 1. januar 2016 tok jordskifterettene i bruk et nytt saksbehandlingssystem. Saker som blir gjort ferdig i det nye saksbehandlingssystemet vil ikke vises i saksarkivet. Kontakt jordskifteretten om tilgang til disse sakene.

Karttjenesten

Dette er en kartløsning som viser jurisdiksjonsgrenser og foreliggende saker for jordskifterettene. Kartet er dessverre ikke ajourført for saker etter ajourført etter 01.01.2016 (feilen vil rettes våren 2020).

Målet er å gi en god oversikt over status på alle pågående jordskiftesaker, og er først og fremst myntet på brukere av tjenester hos jordskifteretten og andre offentlige instanser som driver med eiendomsforvaltning. Den kan også brukes som verktøy for kartoppslag i forberedende saksarbeid og planlegging.

Kartløsningen inneholder detaljerte bakgrunnskart og ortofoto. Blant annet vises digitalt eiendomskartverk ved store målestokker, 

Du kan også tegne påstandskart på en enkel måte. Kartene kan sendes til skriver eller lagres som PDF-dokument. 

Til toppen