Saksgangen

grensemerking ute ved kysten

Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre?

Mange kan svare ja på slike spørsmål fordi det ikke har vært problemer med grenser eller rettigheter – eller kanskje fordi jordskifteretten har løst problemene tidligere.

Noen trenger imidlertid hjelp til å finne eller avklare grensene. Andre opplever at samarbeidet om for eksempel en vei har gått i stå. Sakene jordskifterettene behandler er svært forskjellige i innhold og omfang. Derfor er det vanskelig å beskrive saksgangen generelt, men disse sidene gir uansett en oversikt over hvordan arbeidet foregår.

Til toppen