Slik er retten sammensatt

illustrasjonsbilde rettsmøte i jordskiftesak
Som oftest ledes saken av én jordskiftedommer. To meddommere deltar om en av partene krever det.

Oversikt over hvilken type og hvor mange dommere det er i jordskiftesaker.

Jordskifteretten (førsteinstans)

Jordskifteretten settes som hovedregel med en jordskiftedommer som enedommer. Dersom noen av partene krever det, settes retten med to jordskiftemeddommere. I tiltaks- og vernejordskifter settes retten som hovedregel med to jordskiftemeddommere. Dersom noen av partene krever det, settes retten med fire jordskiftemeddommere.

I hver kommune er det nedsatt et utvalg av meddommere. Jordskiftedommeren oppnevner meddommere fra utvalget til den enkelte sak.

Alle avgjørelser tas av en samlet jordskifterett og det er flertallet i retten som bestemmer. Ved stemmegiving i retten teller den enkelte meddommers stemme likt med jordskiftedommerens stemme.

Lagmannsretten (ankeinstans)

Alle anker over saker fra jordskifterettene vil bli behandlet av lagmannsretten.

Ankesaken behandles av en dommer med spesialkompetanse innen jordskiftefaget. En jordskiftelagdommer får hovedansvaret for å behandle anke over de jordskiftefaglige avgjørelsene. I tillegg kan jordskiftelagdommeren være en av tre fagdommere i lagmannsretten ved behandling av anke over andre spørsmål fra jordskifterett, og ved anke fra tingrett når saken gjelder bruks- eller eiendomsrett til fast eiendom.

Til toppen