Dommeren

jordskiftedommere og parter under et rettsmøte
Jordskiftedommerne både mekler og administrerer rettsmøtene.

Jordskiftedommere har samme funksjon som en dommer i tingretten innenfor sitt spesialiserte saksområde.

Dommerens hovedfunksjon er saksforberedelse, administrere rettsmøtet og å treffe avgjørelser. Det vil si dommer, kjennelser, jordskifteavgjørelser og beslutninger. I tillegg har dommerne en rolle som mekler.

Dommerrollen stiller høye krav til dommerens faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dommeren skal være upartisk og utøve dommergjerningen på en måte som gir alminnelig tillit og respekt.

Jordskiftedommeren svarer på spørsmål om

  • generelle spørsmål om eiendomsfaglige og juridiske knyttet til faste eiendom
  • hvordan jordskifteretten jobber, og hvilke typer saker de kan behandle
  • det problemet grunneieren har kan behandles av jordskifterettene, eventuelt gi råd om hvor han kan henvende seg for å få svar på spørsmålet sitt
  • hvilke rettsregler som generelt gjelder på det området
Til toppen