Jobbe i jordskifteretten?

Personalet i jordskifterettene består av dommere, dommerfullmektiger, utredere og saksbehandlere.

Jordskiftedommere og jordskiftelagdommere

Ved hver jordskifterett er det en eller flere jordskiftedommere. En av disse er domstolleder.
Lagmannsretten er ankeinstans og der jobber jordskiftelagdommerne. Utdanningskrav for jordskiftedommere og jordskiftelagdommere er master i eiendom ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)eller ved Høgskulen på Vestlandet (HvL).

Jordskiftedommerfullmektiger

Dette er rekrutteringsstillinger og tilsvarer dommerfullmektiger ved de alminnelige domstolene.
Disse stillingene er 3-årige engasjement med mulig forlengelse på 1 år. Utdanningskrav er det samme som for dommere (se over).

Utredere (teknisk personale)

Det tekniske personalet består av avdelings- og overingeniører med ulik utdanning.
Arbeidsoppgavene er knyttet til teknisk, jordskiftefaglig og juridisk saksarbeid. De fleste har landmålerutdanning fra Høgskolen på Vestlandet.

Saksbehandlere

Saksbehandlerne utfører det meste av det administrative saksarbeidet og saksregnskapet.

Ledige stillinger i jordskifterettene

Til toppen