Saksbehandlere

Hva gjør en saksbehandler i jordskifteretten?

Saksbehandlerens hovedoppgaver ligger i det administrative arbeidet, både for domstolen og i selve jordskiftesakene. Arbeidsoppgavene er med andre ord saks- og kontorarkiv, journalføring, postforsendelser, fakturabehandling og innkjøp.

  • Generell informasjon om hvilke typer saker jordskiftedomstolene kan behandle, eller sette videre til riktig vedkommende.
  • Svare på spørsmål om innkallelser til møter, frister og andre brev som har gått ut fra domstolen.
  • Informere om saksgangen i pågående jordskiftesaker, når eller om det er planlagt nye møter, kostnader med å kreve sak, ventetid fra sak kreves til domstolen kan starte saken og lignende.

I jordskifterettene er det totalt ca. 50 saksbehandlere

Til toppen