Forbedre boligvei

Illustrasjonsbilde, løsningen i saken
Kartutsnitt av deler av veien etter at saken var ferdig behandlet. Gammel vei markert med rød strek. Ny vei markert i gult.

På disse sidene finner du eksempler på hvordan et jordskiftetiltak har løst et problem med positive utslag for alle involverte

Opprusting av felles privat boligveg i Bergen

Hva var problemet?

En privat boligvei i Bergen var trafikkfarlig og hadde stort behov for opprusting.

Hva ble løsningen?

Det ble stiftet bruksretter for nødvendige veiutvidelser. Videre ble eierne av de 10 boligene langs veien pålagt å investere til sammen kr 1 million i nødvendige tiltak. Salgsverdien på hver av eiendommene steg med ca. kr. 200 000 kroner. Det gir en total verdiøkning på 2 millioner kroner for eiendommene.

Til toppen