Oppheve seksjonering

Oppheving av seksjonering av tomannsbolig i Trondheim.

Hva var problemet?

Vertikaldelt tomannsbolig i Trondheim var seksjonert. Hageareal var i sameie mellom seksjonseierne. Det hadde vært langvarig strid mellom eierne om blant annet adkomst og bruk av felles areal.

Hva ble løsningen?

Seksjoneringa ble opphevet og sameiet oppløst. Eiendommen ble delt i to selvstendige eiendommer hvor delegrensa følger skilleveggen mellom de opprinnelige seksjonene. Hagearealet ble også delt samtidig som det ble gitt bestemmelser om gjerder, felles ledningsnett og etablering av separate adkomster til de to eiendommene. Videre var det et økonomisk oppgjør for en felles bod. Saken ble løst i minnelighet.

 

 

Til toppen