Rettigheter i hyttefelt

Illustrasjon hyttefelt
I et gammelt hyttefelt fikk jordskifteretten ryddet opp i rettigheter.

Denne jordskiftesaken gjaldt avklaring av eiendomsforhold i gammelt hyttefelt.

Hva var problemet?

Bygdasetra ligger midt mellom Molde og Ålesund i noe som over tid har utviklet seg til å bli et attraktivt hytteområde. Et området på 210 dekar er sameie med 54 eiere. Fram til 1970-tallet ble det satt opp 14 hytter og 9 naust mot betaling av en mindre bygselavgift. Festeforholdene var ikke formalisert. Hyttene hadde ikke eget matrikkelnummer og kunne derfor ikke pantsettes. Grunneierne og leietakerne hadde problemer med å få løst dette på egen hånd.

Hva ble løsningen?

 • Det ble sørget for delingstillatelse for hyttene

 • Nye festekontrakter er utformet med ny oppjustert festeavgift

 • Ny grenser for hyttene og naustene er avmerket og innmålt

 • Hyttenes og naustenes vegrett, parkeringsplasser og brønnrett er beskrevet i festekontrakten til den enkelte festeeiendom

 • Jordskifteretten sørger for pantefrafall slik at ikke pant på sameiernes eiendommer følger med over på festetomtene

 • Eierandelene i sameiet er rettslig avklart og sameiet er registrert i Matrikkelen og Grunnboka

 • Det er vedtatt nye vedtekter for et lag som forvalter sameiet

 • Jordskifteretten innkrever dokumentavgift og sørger for tinglysing

 

 Hva fikk leietakerne?

 • Festetomt med klare grenser og avklart vegrett/parkering

 • Et fritt omsettelig eiendom som kan pantsettes

 • Omsetningsverdien for hyttene antas å stige med kr 50.000 til 300.000 fordi de blir reelle kjøpsobjekter i det regionale hyttemarkedet

 • Antatt gevinst/økt verdi er trolig kr 2-3 millioner  

Hva fikk grunneierne?

 • Et ryddig og avklart forhold til festerne

 • Ny festekontrakt muliggjør innløsing

 • Festeinntektene øker fra kr 5.000 pr år til kr 32.000 pr år

 • Eiendommen for øvrig kan videreutvikles til hytteområde

Til toppen