Bydelsutvikling - fra småhus til leilighetsbygg

Saken gjaldt opprydding i rettighetsforhold i Sarpsborg.

Hva var problemet?

Deler av et kvartal i Sarpsborg sentrum skulle utvikles. Eksisterende småhusbebyggelse skulle erstattes med et moderne leilighetsbygg. Utviklingen var i samsvar med kommunens planer og ønsker. Vegrett for en naboeiendom, et leilighetsbygg, kom imidlertid i konflikt med utbyggingsplanene.

Hva ble løsningen?

Parkeringskjelleren i leilighetsbygget ble tilpasset slik at adkomsten kunne gå gjennom kjelleren. Videre ble det etablert felles avfallsrom for den utbygde eiendommen og leilighetsbygget. Jordskifteretten fastsatte regler for bruk av fellesfunksjonene.

Med denne løsningen unngikk alle parter at prosjektet måtte omarbeides og at utnyttelsesgraden ble redusert. De involverte unngikk også ny kommunal planbehandling og kostbare utsettelser.

Til toppen